ลิฟต์ขนย้าย ที่ใช้ระบบไฮดรอคอยลิค (hydraulic)

ลิฟท์มีกี่จำพวก จำพวกอะไรบ้าง?
ลิฟท์ (Elevation หรือ Lift) เครื่องทุนแรงประเภทหนึ่งที่เป็นยานพาหนะเขยื้อน

Continue reading “ลิฟต์ขนย้าย ที่ใช้ระบบไฮดรอคอยลิค (hydraulic)”

ลิฟท์มีกี่ชนิด จำพวกอะไรบ้าง?

ลิฟท์มีกี่ชนิด จำพวกอะไรบ้าง?
ลิฟท์ (Elevation หรือ Lift) เครื่องทุนแรงประเภทหนึ่งที่เป็นยานพาหนะเขยื้อนขึ้น

Continue reading “ลิฟท์มีกี่ชนิด จำพวกอะไรบ้าง?”

ลิฟต์บรรทุกอุตสาหกรรม

ลิฟต์บรรทุกอุตสาหกรรม
H200 Freight Elevator
SEH แบบมีห้องเครื่อง / SEH (MRL) แบบไม่มีห้องเครื่อง แข็งแรงและก็แข็งแรง

ลิฟท์บรรทุกอุตสาหกรรม1
โรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะควรมีการใช้ลิฟท์บรรทุกสำหรับการขนสินค้าเพื่อไปเก็บยังสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์ภายหลังการสร้าง SCHNEIDER 

Continue reading “ลิฟต์บรรทุกอุตสาหกรรม”

เพราะอะไรจำเป็นจะต้องซื้อลิฟท์บ้าน

เพราะอะไรจำเป็นจะต้องซื้อลิฟท์บ้าน
เมื่อการขึ้น-ลงระหว่างชั้นของบ้านไม่ได้ง่ายกับคนภายในบ้าน รวมทั้งการขึ้น-ลงบันได

Continue reading “เพราะอะไรจำเป็นจะต้องซื้อลิฟท์บ้าน”